Podmienky

Súčasná právna úprava nám umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez vášho súhlasu môžeme spracúvať osobné údaje za účelom výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť. Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez udeleného súhlasu, spracúvame osobné údaje len na základe udeleného súhlasu. Spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom e-mailovej správy a súbory cookies, ktorých ukladanie ste povolili vo vašom prehliadači. Nezbierame a ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje.