Spracovanie účtovníctva, miezd
a daňových priznaní


Spracovaniu účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy a vypracovaniu daňových priznaní sa profesionálne venujem od roku 2014.
Spolupracujem so živnostníkmi, malými aj stredne veľkými eseročkami.

V rámci svojich služieb poskytujem:

  • spracovanie jednoduchého, podvojného účtovníctva, daňovej evidencie,
  • vedenie mzdovej a personálnej agendy,
  •  vypracovanie a odoslanie daňových priznaní,
  • ekonomické, účtovné a podnikateľské poradenstvo.

Lokalita:

  • vzhľadom na elektronickú dobu uprednostňujem spolupráce, ktoré prebiehajú online formou - prostredníctvom emailu, telefonicky, aplikácií,
  • je nutné využiť potenciál tejto doby čo najviac a v čo najväčší prospech životného prostredia.


CENNÍK: 

Cenník účtovníctvo 2022

 

Predmet

Cena v € bez DPH

 

Cena za účtovný zápis (každý riadok v účtovníctve, ktorý bolo nevyhnutné vyčísliť a osobitne nahodiť)

1 / ks

Spracovanie a odoslanie daňového priznania k DPH vrátane kontrolného výkazu – mesačný platiteľ DPH

30 / ks

Spracovanie a odoslanie daňového priznania k DPH vrátane kontrolného výkazu – kvartálny platiteľ DPH

30 / ks

Spracovanie a odoslanie súhrnného výkazu k DPH

30 / ks

Spracovanie a odoslanie daňového priznania k DPH z dôvodu  § 7 a § 7a

30 / ks

XML import vystavených faktúr a bankových výpisov (čas strávený kontrolou importu a správnosti zaevidovania do programu)

50 / hodina

Minimálna cena za spracovanie účtovníctva (spolu za účtovné zápisy, XML importy, DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz) je 100 € / 1 mesiac

 pre všetky právnické osoby a pre fyzické osoby platiteľov DPH.

 

Daňové priznanie a prílohy v podvojnom účtovníctve

Od 220 / ks

Daňové priznanie a prílohy DPFO typ B -> daňová evidencia / jednoduché účtovníctvo / paušálne výdavky (cena nezahŕňa sumu za spracovanie položiek v sume 1 € / ks)

Od 80 / ks

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

15 / vozidlo

 

Oznámenie o odvedení zrážkovej dane

30 / ks

Vypracovanie ekonomického hodnotenia

20 / ks

Vypracovanie a odoslanie dokumentov k vyplateniu dividend

20 / ks

Vypracovanie a odoslanie mesačnej / ročnej štatistiky (pre ŠÚ SR)

50 / hodina

Vystavenie faktúry na základe dodaných podkladov

5 /ks

Vyhotovenie cestovného príkazu

50 / hodina

Nahodenie počiatočných stavov položiek z prevzatého účtovníctva

1 / ks

Iné administratívne práce (podklady ku kontrole,...)

50 / hodina

Poradenstvo a konzultácie (nad rámec paušálu)

50 / hodina


Cenník mzdy 2022

 

Predmet

Cena v € bez DPH

 

Prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa SP, ZP, DÚ

15 / ks

Oprava mesačných výkazov a výstupov (žiadosť, vina klienta)

50 / hodina

Prihlásenie, odhlásenie, zmeny zamestnanca SP, ZP, DÚ

15 / osoba

Spracovanie mzdy zamestnanca

15 / osoba / mesiac

Nepravidelný príjem – Výkaz poistného a príspevkov

30 / mesiac

Vystavenie potvrdení pre potreby zamestnávateľa, zamestnanca

Od 10 / ks

Ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov

15 / osoba

Hlásenie o vyúčtovaní dane

30 / rok

 

Vyhotovenie cestovného príkazu

50 / hodina

Iné administratívne práce (podklady ku kontrole,...)

50 / hodina

Poradenstvo a konzultácie (nad rámec paušálu)

50 / hodina

 

Ceny sú uvedené bez DPH. Sme platitelia DPH.

Daňové poradenstvo, ktoré je predmetom osobitnej zmluvy v zmysle zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch v znení neskorších zmien, NEPOSKYTUJEME.


Pre lepšiu orientáciu si môžete aktuálne cenníky aj stiahnuť vo formáte pdf:

Cenník účtovníctvo 2022.pdf
Cenník mzdy 2022.pdf
 

V prípade záujmu o spoluprácu alebo doplňujúcich otázok, ma kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára alebo priamo na email uctovnictvo.gajdosova@gmail.com.