Blog

Tento ,,mini blog" je zameraný na novinky zo mzdovej a personálnej oblasti a na jednoducho a stručne podané základné informácie z daných oblastí. Pre podrobnejšie informácie navštívte Mzdovú poradňu.

Vyhľadávanie v blogu

Dovolenka, 1. časť

Zamestnanec v pracovnom pomere má nárok na dovolenku za kalendárny rok, dovolenku za odpracované dni, dodatkovú dovolenku. Čo znamená ,,dovolenka za kalendárny rok"?

Čítajte viac
Pandemická OČR počas jarných prázdnin

Môžete čerpať pandemickú OČR počas jarných prázdnin? Stanovisko Sociálnej poisťovne znie: ,, Ak budú materské a základné školy v daných regiónoch v čase pred a po jarných prázdninách „otvorené“, nárok na pandemické ošetrovné rodičovi nevzniká."

Čítajte viac
Vybrané zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021

Dňa 4. februára 2021 bola schválená novela Zákonníka práce, ktorá bude účinná od 1. marca 2021. V nasledujúcom článku sa zameriame na novinky ohľadom dovolenky rodičov, skúšobnej doby, študentov, domáckej práce a telepráce a stravovania zamestnancov.

Čítajte viac