Daňový bonus v roku 2021

Novelou zákona o dani z príjmov sa od roku 2021 mení aj výška daňového bonusu na dieťa.

Od 1.1.2021 do 30.6.2021 budú platiť rovnaké mesačné sumy daňového bonusu na dieťa ako v roku 2020:
  • dieťa do 6 rokov → suma 46,44€ (dvojnásobok základného daňového bonusu),
  • dieťa nad 6 rokov → suma 23,22€ (základná suma daňového bonusu).
Od 1.7.2021 nastáva zmena pre deti od 6 do 15 rokov. Tie budú mať po novom nárok na daňový bonus vo výške 1,7 - násobku základného daňového bonusu na dieťa, t.j. 39,47€.

Od 1.7.2021 do 31.12.2021 budú platiť nasledovné sumy daňového bonusu na dieťa:
  • dieťa do 6 rokov → suma 46,44€,
  • dieťa od 6 rokov do 15 rokov → suma 39,47€,  
  • dieťa nad 15 rokov → suma 23,22€.