Pandemické ošetrovné (OČR) od 8. februára 2021

Od 8. februára sa z rozhodnutia ministra školstva otvoria materské školy a prvý stupeň základných škôl. Z tohto dôvodu rodičia strácajú nárok na pandemické ošetrovné od 8. februára.

Rodičia však budú mať nárok na pandemické ošetrovné v týchto prípadoch:

  • ak sa škôlka alebo škola neotvorí 8. februára z dôvodu testovania rodičov, žiakov a zamestnancov školy, rodičia majú nárok na pandemické ošetrovné aj za tento deň,
  • ak bude škôlka alebo škola naďalej uzatvorená z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie rozhodnutím hygieny, riaditeľa alebo zriaďovateľa, rodičia budú mať aj naďalej nárok na pandemické ošetrovné.
V prípade, že rodič neabsolvuje test, a preto dieťa nebude môcť nastúpiť do škôlky alebo školy, takéto dieťa bude v škole ospravedlnené, ale rodič nebude mať nárok na pandemické ošetrovné.

Rodičia, ktorí nedajú dieťa do škôlky alebo školy, ktorá bude otvorená, pre obavy z ochorenia, taktiež nemajú nárok na pandemické ošetrovné.


Zdroj: Sociálna poisťovňa